История

 
155 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Кривина е създадено през далечната 1876 година. Един от първите учители е бил Петър Митов, който по-късно става свещеник в кв. Ючбунар, София.

До 1905г. учениците са учили в една паралелка, а след това са открити две слети паралелки. През 1911г. започва строителството на нова училищна сграда, през 1914г. училището започва да работи с четири отделения /класове /.

През 1930г. за директор е назначен Тодор Радунчев. След това училището се ръководи от: Мария Павлова, Занка Динева, Петър Анев, Паско Пасков, Желязко Желязков, Енчо Чернев, Милка Стоянова, Красимира Бакова, Керана Василева, Иван Терзиев, Мими Рецкова, Михаил Еремиев. От октомври 1998г. директор е Надя Николова.

През 2000г. е завършено разширението на старата сграда и на 15 септември обновеното училище отваря врати. Много учители дават своя принос в обучението и възпитанието на децата и младите хора в Кривина. Благодарение на всеотдайния им труд училището съществува вече повече от 130 години.

Сега 155 основно училище се развива като малко, но привлекателно училище в крайградската зона на София. Спокойствието на с. Кривина дава своя отпечатък и върху учениците – сред тях няма насилие и агресия. За пълноценното организиране на свободното им време спомагат заниманията по танци, клуб по спорт и туризъм, ученически екоклуб, клуб по изобразително изкуство.