Прием

 

 

155 ОУ продължава записването на нови ученици от I до VII клас.

Учениците ползват безплатно учебници.

В подготвителен клас ще се приемат ученици, навършили 5 и 6 години.

 

 

155 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ приема ученици от  1 до 7 клас.

В училище се изучава  хореография в часове по ЗИП  от  1 до 7 клас. Голямо внимание се обръща на спорта  с ръководител  Виолета Иванова.  Наши ученици са приети в училища по хореография,  в спортни училища. Всички получават  добра основна подготовка  и успешно се класират в желаните  специализирани средни училища .Голяма част от  нашите ученици продължават обучението си във Висши учебни заведения и се  връщат в училище като преподаватели.

Развиват се и  творческите  умения  на учениците в извънкласните форми по  изобразително изкуство ,  екология, „Какво мога с  моите ръце“  – р-л г-жа Йорданка Борисова.

Вокалната група   с   ученици от  начален  курс  се ръководи  от  специалист  музикант –певец  и начален учител  г-н Стоян Кърчев.

Учениците от 7 клас  участват  към  СУ „Стъпала на знанието“  с добро представяне – преподавател  г-н Чолаков.

Учениците изучават  разширено АЕ с преподавател   Славинка Славейкова както и Руски език  в часовете по ЗИП.

Училището  работи  по проекти  с ЕС, към МОН, РУО , СО.  Участва и самостоятелно  със свои проекти  и  печели.

През тази година   се  навършват  142 години  от основаването му. Създадено  е през 1876г.

То,  учи на четмо  и писмо  българските  деца от Кривина.

За  концерта, който ще се проведе на 11.05.2018 г. от 18:30ч. в салона на училището,  по инициатива на учениците  от   7 клас и  под ръководството  на  Г-жа Радка Илиева,  изготвиха  презентация и  активно се  включиха  в цялостната организация .

155 ОУ  е  малко  училище ,  но  учителите  имат   добра  практика  за   работа,  работят  с  всяко  дете, което  спомага  за  добрите резултати  в приобщаващото  образование.

 

Извънкласна дейност

– Танци
Репетициите се провеждат от хореографи от добри специалисти.

– Спортен клуб
Тренировки по футбол един път седмично в училището.
Тренировки по баскетбол един път седмично в училището.

Еко-клуб

Обучението се води един път седмично в училище.

 

 

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е госпожа Надя Радева Николова.