Добре дошли в официялния сайт на 155 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"
с. Кривина, област София

Грижата за учениците – обучение, възпитание и индивидуална работа с всеки са целите на педагогическия екип на училището. Създадени са условия за изява на всеки ученик в учебни, спортни и извънкласни дейности.

В 155 ОУ работи и ресурсен учител, който помага на децата със специални образователни потребности. Осигурена е целодневна организация на обучение за учениците в начален етап.